III FORUM PIŁKI SIATKOWEJ

„PIŁKA SIATKOWA JAKO SYSTEM”

Rzeszów, 11.05.2019 r.
Otwarcie Forum godz. 11:15

Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, Budynek A1
Al. Rejtana 16 C w Rzeszowie

Głównym celem III Forum Piłki Siatkowej „Piłka Siatkowa Jako System” jest integracja środowiska akademickiego przyczyniającego się do rozwoju piłki siatkowej w Polsce i na świecie oraz prezentacja oryginalnych wyników badań naukowych związanych z piłką siatkową jako złożonego systemu obejmującego zagadnienia treningu sportowego, psychologii i socjologii w grach zespołowych, technologii informatycznych, zarządzania, inżynierii medycznej i bezpieczeństwa imprez masowych.

W ramach Forum poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Struktura systemu piłki siatkowej
 • Zarządzanie systemem
 • Systemy informacyjne piłki siatkowej
 • Technologie informatyczne w piłce siatkowej
 • Systemy gry i trening sportowy
 • Nowatorskie programy edukacyjne i szkoleniowe
 • Reklama, media i wizerunek piłki siatkowej
 • Miejsce i rola sędziów w widowiskach siatkarskich
 • Rola kibiców i bezpieczeństwo imprez masowych
 • Zjawiska psychologiczne i socjologiczne w grach zespołowych
 • Inżynieria medyczna i medycyna sportowa
 • Piłka siatkowa z perspektywy fizyki
 • Historia piłki siatkowej w Polsce i na świecie
 • Tematy pokrewne związane z systemem piłki siatkowej

Język Forum: polski

Relacja na żywo: Facebook Radia Centrum.