I FORUM PIŁKI SIATKOWEJ
„PIŁKA SIATKOWA JAKO SYSTEM”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Rzeszów, 11-13.10.2013 r.

Zwiastun:  http://youtu.be/HpgWVAPcEsQ

Głównym celem I Forum Piłki Siatkowej i Konferencji „Piłka Siatkowa Jako System” była integracja środowiska akademickiego przyczyniającego się do rozwoju piłki siatkowej w Polsce i na świecie orazprezentacja oryginalnych wyników badań naukowych związanych z piłką siatkową jako złożonego systemu obejmującego zagadnienia treningu sportowego, psychologii i socjologii w grach zespołowych, technologii informatycznych, zarządzania, inżynierii medycznej i bezpieczeństwa imprez masowych. W trakcie trwania Forum zorganizowano także szkolenie dla trenerów piłki siatkowej pozwalające na wymianę doświadczeń teoretycznych i praktycznych.

W ramach Forum i Konferencji przyjmowano referaty obejmujące zagadnienia:

 • Struktura systemu piłki siatkowej
 • Zarządzanie systemem
 • Systemy informacyjne piłki siatkowej
 • Technologie informatyczne w piłce siatkowej
 • Systemy gry i trening sportowy
 • Nowatorskie programy edukacyjne i szkoleniowe
 • Reklama, media i wizerunek piłki siatkowej
 • Miejsce i rola sędziów w widowiskach siatkarskich
 • Rola kibiców i bezpieczeństwo imprez masowych
 • Zjawiska psychologiczne i socjologiczne w grach zespołowych
 • Inżynieria medyczna i medycyna sportowa
 • Piłka siatkowa z perspektywy fizyki
 • Historia piłki siatkowej w Polsce i na świecie
 • Tematy pokrewne związane z systemem piłki siatkowej

Język konferencji: polski, angielski

Sprawozdanie:

W dniach 11-13 października 2013 r. odbyło się w Rzeszowie I Forum Piłki Siatkowej zorganizowane wspólnie przez Politechnikę Rzeszowską i Uniwersytet Rzeszowski, w trakcie którego dyskutowano na temat złożonego systemu piłki siatkowej.

 foto1

foto2
fot. Marian Misiakiewicz

Podczas uroczystego otwarcia w dniu 12 października 2013 r. w Auli Głównej Politechniki Rzeszowskiej, głos zabrał rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, który podkreślił, iż zgodnie z przyjętą misją Uczelnia prowadzi współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem, środowiskiem kultury i sportu. Zaznaczył również, że silna i ugruntowana pozycja w świecie polskiej piłki siatkowej zależy od dobrze wyszkolonej i doświadczonej kadry trenerskiej, profesjonalnych menedżerów sportu działających w klubach oraz zaplecza wykorzystującego najnowsze osiągnięcia techniki, medycyny i innych nauk. Na zakończenie wystąpienia życzył uczestnikom Forum, aby pomysły i idee przedstawiane w trakcie dyskusji były inspiracją do dalszych prac badawczych realizowanych w środowisku akademickim i we współpracy z praktykami, co z pewnością zaowocuje rozwojem piłki siatkowej w Polsce i na świecie.

IMG_0441
fot. Marian Misiakiewicz

Wybrane referaty wygłoszone w trakcie dwóch sesji plenarnych i prezentowane podczas sesji plakatowej ukazały się w czasopiśmie Scientific Review of Physical Culture.

W pierwszej części sesji plenarnej wystąpił Bartosz Górski absolwent Politechniki Rzeszowskiej aktualnie pełniący funkcję wiceprezesa klubu Asseco Resovia Rzeszów. Przedstawił zagadnienia związane z zarządzaniem profesjonalnym klubem siatkarskim. Podkreślił między innymi, że coraz mniej jest w działalności menedżerów przypadku, a coraz częściej rzetelne i profesjonalne zarządzanie operacyjne, oparte na badaniach i analizie rynku. W dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie ma umiejętność pozyskiwania i utrzymywania sponsorów, ale sukcesy w sporcie osiągają również kluby, które mimo niższych zasobów finansowych są w stanie zbudować zespół ludzi, którzy dzięki swojej determinacji i konsekwentnie realizowanej strategii również mogą sięgać po najwyższe tytuły w swojej dyscyplinie.

 

IMG_0491
fot. Marian Misiakiewicz

Drugi referat wygłosił trener Asseco Resovii Rzeszów Andrzej Kowal, który z kolei skupił się na zasadach treningu sportowego. Według Andrzeja Kowala sport dla młodych ludzi powinien być przede wszystkim zabawą, natomiast sport wśród dorosłych jest przede wszystkim rywalizacją. Zasady treningu sportowego obejmują zasady nauczania, trenowania, zarządzania oraz zachowania. Podkreślił ważną ważną rolę pozytywnego motywowania zawodników i nie skupiania się wyłącznie na błędach, gdyż piłka siatkowa to gra błędów i nie można ich zupełnie wyeliminować.

IMG_0519
fot. Marian Misiakiewicz

Ostatni referat w pierwszej części sesji dotyczył technik informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w piłce siatkowej. Przedstawił go dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz. Omówił stosowane środki zwiększające atrakcyjność widowisk siatkarskich oraz przedstawił wyniki badań wykonanych w oparciu o zapisy wideo z trzech superszybkich kamer. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania i nagrań zrealizowanych podczas treningu Asseco Resovii Rzeszów dokonano analizy słynnej podwójnej krótkiej. Omówiony przykład pokazał możliwości tworzenia modeli zagrań siatkarskich, które uwidaczniają relacje przestrzenno-czasowe poruszających się obiektów (piłki i zawodników), co ułatwia analizę fragmentów gry i ich ewentualną korektę.

IMG_0438
fot. Marian Misiakiewicz

W drugiej części sesji plenarnej wygłoszono również trzy referaty. Pierwszy z nich prezentował prof. dr hab. Stanisław Zaborniak z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat początków siatkówki w świecie, Polsce i w Rzeszowie przed 1939 r. Unikalne fakty historyczne relacjonowane były na tle bardzo ciekawych zdjęć archiwalnych.

IMG_0670
fot. Marian Misiakiewicz

Jako drugi wystąpił dr Daniel Szymczyk z Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Omówił koncepcję oceny i treningu funkcjonalnego w oparciu o aktualny stan wiedzy i wyniki własnych badań. Przedstawił przykładowe testy funkcjonalne oraz cel i efekty treningu funkcjonalnego w piłce siatkowej.

IMG_0686
fot. Marian Misiakiewicz

Jako ostatni referował dr Krzysztof Prendecki, socjolog z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, który skupił uwagę słuchaczy na aspektach swoistego przeżywania widowiska sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej. Regularnie powtarzana, przez działaczy, sportowców, dziennikarzy czy samych kibiców ocena wspaniałej siatkarskiej publiczności, nastręcza badaczom wiele trudności. Jak zweryfikować empirycznie, pozycję w rankingu fanów na świecie i ocenić w którym mieście jest najlepsza atmosfera meczu? Zwrócił też uwagę na występujące sporadycznie, negatywne zjawiska wśród kibiców piłki siatkowej i realizatorów widowisk siatkarskich, którzy często zamieniają arenę sportową w piknik, podczas którego duch rywalizacji sportowej schodzi na dalszy plan.

IMG_0699
fot. Marian Misiakiewicz

Podczas Forum nie zabrakło wydarzeń artystycznych. Wystąpił chór Politechniki Rzeszowskiej z ciekawym repertuarem oraz na zakończenie swoje duże możliwości sportowe zaprezentowali znani w na całym świecie akrobaci V LO w Rzeszowie. Wyemitowano także dwa interesujące filmy, pierwszy promujący polską siatkówkę w świecie, natomiast drugi zrealizowany przez klub kibica Asseco Resovii Rzeszów pokazujący fenomen kibiców i sympatyków siatkówki w Rzeszowie.

IMG_0783

IMG_0597
fot. Marian Misiakiewicz

W trakcie Forum odbyły się również bardzo ciekawe warsztaty szkoleniowe dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, które prowadzili Jerzy Wietecha i Grzegorz Wisz, na co dzień będący trenerami klubu AKS Rzeszów. Odbył się także I Turniej w piłce siatkowej o Puchar Rektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej.

Już dzisiaj pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugą edycję Forum Piłki Siatkowej, którego gospodarzem będzie tym razem Uniwersytet Rzeszowski. Docelowo impreza o charakterze naukowo-szkoleniowym będzie odbywała się w cyklu dwuletnim.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

grzegorz_maslowski_signature

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej