II FORUM PIŁKI SIATKOWEJ
„PIŁKA SIATKOWA JAKO SYSTEM” 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Rzeszów, 12.10.2015 r.

Głównym celem II Forum Piłki Siatkowej i Konferencji „Piłka Siatkowa Jako System” jest integracja środowiska akademickiego przyczyniającego się do rozwoju piłki siatkowej w Polsce i na świecie oraz prezentacja oryginalnych wyników badań naukowych związanych z piłką siatkową jako złożonego systemu obejmującego zagadnienia treningu sportowego, psychologii i socjologii w grach zespołowych, technologii informatycznych, zarządzania, inżynierii medycznej i bezpieczeństwa imprez masowych.W ramach Forum i Konferencji przyjmowane będą referaty obejmujące zagadnienia:

 • Struktura systemu piłki siatkowej
 • Zarządzanie systemem
 • Systemy informacyjne piłki siatkowej
 • Technologie informatyczne w piłce siatkowej
 • Systemy gry i trening sportowy
 • Nowatorskie programy edukacyjne i szkoleniowe
 • Reklama, media i wizerunek piłki siatkowej
 • Miejsce i rola sędziów w widowiskach siatkarskich
 • Rola kibiców i bezpieczeństwo imprez masowych
 • Zjawiska psychologiczne i socjologiczne w grach zespołowych
 • Inżynieria medyczna i medycyna sportowa
 • Piłka siatkowa z perspektywy fizyki
 • Historia piłki siatkowej w Polsce i na świecie
 • Tematy pokrewne związane z systemem piłki siatkowej

Język konferencji: polski, angielski