Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Członkowie:

Prof. dr hab. Wojciech Czarny 

Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak

Dr hab. Paweł Król

Dr Wojciech Bajorek

Dr Adrianna Gardzińska