Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Członkowie:

Prof. dr hab. Wojciech Czarny 

Prof. Pavel Ruzbarsky 

Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Prof. Jan Junger

Dr hab. inż. Piotr Strzelczyk, prof. PRz

Dr hab. Henryka Czyż, prof. PRz

Dr hab. n. med. Janusz Cwanek, prof. UR

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz

Dr hab. Stanisław Pieprzny, prof. UR

Dr inż. Wiesław Sipowicz

Gen. dyw. w st. sp. Fryderyk Czekaj