Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
Dr Joanna Piech

Członkowie:

Dr Robert Bąk

Dr Magdalena Kunysz-Rozborska

Dr Aneta Rejman

Dr Gabriel Bobula

Mgr Sabina Bojda